Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Aleksander

 1. Rezerwacja terminu pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Aleksander następuje po dokonaniu wpłaty zadatku na wskazane konto bankowe w wysokości 30% wartości pobytu w określonym przez osobę rezerwującą terminie. Zwrot zadatku możliwy jest w przypadku anulacji pobytu na minimum 60 dni przed planowanym przyjazdem.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Aleksander zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Każdy wczasowicz przybywający do Ośrodka Wypoczynkowego Aleksander zobowiązany jest do przedstawienia administratorowi ośrodka dowodu tożsamości celem zameldowania oraz uiszczenia opłaty za pobyt. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka.
 4. Administrator przekazuje wówczas wczasowiczom domek wraz z kluczami i rejestruje w książce meldunkowej.
 5. Z chwila przekazania domku wczasowicz przejmuje w użytkowanie całe wyposażenie znajdujące się w domku, a jego obowiązkiem jest użytkowanie wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, zachowanie czystości, nie niszczenie oraz zwrot wyposażenia w takim stanie i ilości w jakim zostało mu powierzone.
 6. Wczasowicz odpowiada materialnie za całe wyposażenie oddane mu w używanie i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub naprawienia szkód powstałych z jego winy, a stwierdzonych podczas zdawania domku.
 7. Wczasowicz zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości na terenie całego ośrodka.
 8. Wczasowicz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów p.poż.
 9. Na ośrodku wypoczynkowym Aleksander obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania gości, a każdą dodatkową osobę na pobyt w ośrodku zgłaszamy na recepcji.
 10. O wszystkich sprawach wynikających w trakcie pobytu związanych z funkcjonowaniem ośrodka należy informować recepcjonistkę ośrodka.
 11. Administrator ośrodka nie jest zobowiązany do przechowywania depozytów i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wczasowiczów zgubione lub skradzione z domku tj. biżuteria, pieniądze, sprzęt RTV itp.
 12. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 13. W przypadku zaistnienia faktu kradzieży, pobicia, i innych czynów niezgodnych z prawem należy bezwzględnie powiadomić właściciela ośrodka i najbliższą jednostkę policji.
 14. Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka wypoczynkowego zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących godzin ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 15. W przypadku wcześniejszej rezygnacji nie zwracamy kosztów za opłacony pobyt.
 16. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub miru domowego właściciel ma prawo wydalenia
  wczasowicza z obiektu bez zwrotu kosztów za opłacony pobyt.
 17. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 po przekroczeniu której należy opłacić kolejną
  dobę.
 18. Wynajmujący jest zobowiązany do pozostawienia domku w takim stanie w jakim go przyjął.
 19. Osoby łamiące regulamin mogą być wykwaterowane z ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.
 20. CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW W DOMKACH
 21. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.